ראשי

— תביעות קורונה – שאלות תשובות גני ילדים ומעונות פרטיים

תביעות קורונה – שאלות תשובות גני ילדים ומעונות פרטיים
נכתב ע"י: עו"ד אסף אמון

החל ממועד התפרצות מגיפת הקורונה ולאור הגבלות הממשלה שכללו השבתת גני הילדים והמעונות הפרטיים  הורים לילדים נותרו עם שאלות רבות בנושאים כלכליים, שמקורם בחוזה שנכרת בין הגן להורים.

מאחר והממשלה מתחילה להתיר לעסקים רבים לחזור לפעילות ונשמעות קריאות להשיב את גני הילדים והמעונות הפרטיים ולאור הפניות הרבות שהתקבלו במשרדנו, בחרנו לשתף את המידע שנאסף עם הציבור הרחב כדי לסייע לכם בתקופה מורכבת זו.

הערה מקדימה – חשוב לציין שהמידע הנ”ל מתייחס באופן כללי לציבור הרחב ולא ניתן להסיק ממנו בצורה פרטנית על המקרה הספציפי שלכם. כל חוזה כולל סעיפים שונים וחלקם כוללים התייחסות למצבים בהם הגן היה סגור, כוח עליון וכו’. ע”מ לתת חוות דעת משפטית קונקרטית הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.

 

** לאחרונה נפתחה קבוצת פייסבוק שתכליתה לסייע להורים הנמצאים במצב של חוסר אונים מול הגן. מוזמנים להצטרף לקבוצה

מאחר וההורים מקבלים לידם חוזה סטנדרטי, ולא נערך באמת ובתמים משא ומתן בין הצדדים, ניתן לכאורה לקבוע כי מדובר על חוזה אחיד ועל משמעות חשובה זו נפרט כעת.

חוזה אחיד

נקודה נוספת הנוגעת לכלל החוזים מתייחסת לחוזים אחידים. חוזה אחיד הינו חוזה הכולל מספר מאפיינים:

  1. היעדר משא ומתן בין הצדדים  – לרוב ההורים מקבלים הסכם ונדרשים לחתום עליו כלשונו, ועל ההורים לאשר את הנוסח בחתימתם מבלי שנוהל מו”מ.
  1. יחסי תלות – מול הגורם שנותן את השירותים. לרוב מדובר על גן הנמצא בסמוך למקום מגוריי ההורים, או בסביבה הקרובה לביתו והאפשרויות הניצבות בפני ההורים הן מוגבלות בצורה יחסית. בנוסף, לעיתים רבות התפוסה בגני ילדים היא מלאה ומפאת הרצון לשריין מקום בגן, נאלצים ההורים לוותר על המו”מ כדי שחלילה הגן יסרב לקבלם או יראו בעיני הגן כטרחנים – מה שעלול לפגוע בילד בצורה עקיפה.

 

  1. חוסר שוויון מובנה ביחסי הכוחות – למרות שההורים אמורים להיות “הצד החזק” בחוזה כי הם הלקוחות, אנו עדים להיפוך ביחסי הכוחות ומרגע שההורים נרשמו לגן, הם הופכים להיות בעמדה חלשה אל מול הגן. כל הורה יודע כי במידה ויחליט להוציא את הילד מהגן בעקבות חוסר שביעות רצון הוא יודע כי פעולה זו אינה דבר של מה בכך והנזק שיכול להיגרם לילד כתוצאה משינוי תנאי הסביבה של הילד יכולה לפגוע ביכולת ההסתגלות ובתחושת הביטחון של הילד בטווח הקצר והארוך.
  1. החוזה כולל תניות מקפחות ע”י הצד החזק – תניה מקפחת היא סעיף בתוך החוזה היוצרת אי שווין בין הגן לעומת ההורים שהם הצד החלש בחוזה. התניות המקפחות לרוב יגבילו את זכותם של ההורים לבטל את החוזה ויכללו סעיפים לא שיוונים, ולצורך הדוגמא ריכזנו עבורכם מספר דוגמאות:
    • קנסות יציאה – סעיף שיקבע כי על ההורים לשלם לגן “קנס” במידה ויחליטו על הוצאת הילד לפני תום השנה. שוויו של הקנס המסתכם בין חודש לחודשים הנע בין 2500-7000 ₪, תלוי בעלות החודשית של כל גן;
    • תשלום עבור חודש אוגוסט – למרות שהילד לא נמצא בגן בחודש זה, ההורים נדרשים לשלם תשלום מלא עבור חודש אוגוסט. מקורה של הדרישה לתשלום באה בעקבות תרבות השתרשה לאורך השנים ומקורה לא ברור, אך בלית ברירה נדרשו ההורים לישר קו עם גחמה זו ולשלם עבור חופשה שנתית עבור עובדי הגן. למען הסר ספק ראוי לציין כי לא מתקיימים יחסי עובד מעסיק בין הגן לבין ההורים ולכן לא ברור מדוע גן פרטי שמקבל כסף מידי חודש בחודשו, דורש תוספת וכספים נוספים ללא כל הצדקה. במידה וההורים רוצים שהילד ישהה בחודש אוגוסט בגן עליהם לשלם סכום כסף נוסף, מה שיוצר כפל תשלום עבור שירות של חודש אחד.
    • סיום ההתקשרות באופן חד צדדי – במרבית החוזים אם לא בכולם, עומד לזכות הגן היכולת לסיים את ההתקשרות באופן מיידי, אך זכות אינה עומדת להורים גם כן ומלמדת על אי שיווין בין הצדדים.

אלו הן רק דוגמאות בודדות אך בהחלט מהוות מדגם מייצג, וככול הנראה אם היה מדובר על הסכם שאינו קשור לגנים, היינו מצפים בוודאי מן הצדדים לאזן בין הזכויות של הגן לבין החובות של ההורים.

מהי המשמעות לקביעה כדי מדובר בחוזה אחיד?

במידה ומדובר על חוזה אחיד, ניתן “לתקוף” את החוזה בבית המשפט ולהעניק לסעיפים מקפחים פרשנות משפטית שונה, ואף להביא לביטול סעיפים אלו למרות שההורים חתומים על ההסכם. הפרשנות שתינתן לסעיפים מקפחים אלו תפורש בצורה מקלה כלפי ההורים ויפעלו לרעת הצד החזק. מעבר לכך, במידה ובמהלך כריתת החוזה נציגי הגן לא מגלים את הסיכונים שבעסקה, יהיה ניתן גם לטעון להפרת חובת הגילוי החלה על הגן.ילדה לומדת לכתוב בגן

לסיכום, חוזה אינו חוק ולרוב נתון לפרשנות משפטית כך שאין לראות בחוזה חתום כדבר שלא ניתן לנהל עליו מו”מ ו/או שהוא בגדר סוף פסוק.

 

שאלות ותשובות

1. האם הגננת יכולה לחייב הורים לשלם על ההוצאות הקבועות של הגן?

הורים רבים קיבלו דרישה מן הגן לשלם עבור הוצאות השכירות החלות על הגן בזמן מגיפת הקורונה. על פניו זו דרישה די תמוהה, מאחר וההורים אינם שותפים עסקיים בגן, לא בהכנסות ולא בהוצאות ולכן אין כל סיבה להשתתף בדמי השכירות של הגן. במידה וההורים מעוניינים לסייע לגן לצלוח את המשבר ולהקדים תשלומים כדי להעמיד לרשות הגן מעין הלוואה כל עוד זה אפשרי מבחינתם – יכולים לעשות כן אך כפי שצוין אין זו חובה.

2. האם ההורים זכאים להחזר כספי עבור התקופה שהגן היה סגור?

בשאלה זו יש לבחון האם ישנה התייחסות בחוזה למצבים בהם הופסק השירות על ידי הגן  כתוצאה מהגבלות שונות העונות על ההגדרה של כוח עליון או מגיפה. ככול והצדדים הסכימו ביניהם כי גם אם במקרה של מגיפה וסגירת המשק הורדת התשלומים ימשיכו כסדרם, ניתן בהחלט לקבוע כי הצדדים נתנו דעתם לנושא, אך כפי שצוין בתחילת המאמר מדובר על חוזה אחיד עם תניה מקפחת – ולכן ניתן לבטל סעיף זה.

3. האם ההורים מחוייבים להחזיר את הילד לגן לאחר ביטול ההגבלה על ידי הממשלה?

הורים רבים חוששים לבריאותם של ילדיהם מתוך חשש אמיתי שידבקו על ידי ילדים אחרים, מה שיוביל בסופו של יום להדבקת ההורים יחדיו. החשש של ההורים יכול להעלות לכדי סיכול חוזה, כפי שקובע סעיף 18 חוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973, וההורים יוכלו להימנע מתשלום לגן. חשוב לציין, כי אין חוק ספציפי בעניין, וככול הנראה ההכרעה בנושא תצטרך לבוא מבית המשפט, אחרת כל צד יפרש לטובתו את החוזה.

4. האם הגן יכול להחליט לתת “זיכוי” במקום תשלום כספי?

הגן אינו יכול להחליט על דעת עצמו כי הוא מעניק להורים “זיכוי” כספי על חשבון קייטנה ו/או פעילות אחרת ובמידה וההורים לא מעוניינים לקבל את הצעת הגן, יכולים הם לדרוש את כספם בחזרה. מומלץ לעשות זאת ברגישות ובנועם.

5. האם הגן יכול לקזז את הימים את חודש מרץ עם חופשת הפסח?

ישנם גנים שהחליטו על דעת עצמם כי הימים בהם הגן היה סגור בחודש מרץ, יקוזזו עם חופשת הפסח, מאחר ולשיטתו של הגן חופשה זו היא חלק ממניין ימי החופשה הקבועים של הגן. אנו סבורים כי לאור העובדה כי הגן היה סגור ובתקופה זו הוקפאו היחסים החוזיים בין הצדדים, אין כל סיבה ממשית לשלם עבור חופשת הפסח. באנלוגיה לדיני עבודה הדבר משול לעובד שיצא לחל”ת ואינו זכאי לתשלום בגין ימים אלו מן המעסיק.

6. האם הגן יכול לדרוש את התשלום עבור חודש אפריל?

עד כה בחודש אפריל הגן היה סגור והחוזה לא קוים מסיבות שאינן קשורות להורים ו/או לגן. לכן אנו סבורים כי אין סיבה לשלם עבור חודש אפריל ונראה כי קיימת הסכמה בנושא המקובלת על דעתם של ארגונים ובית המשפט יחדיו.

משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים פרסם בתאריך 22.3.2020 כי “הורים אינם נדרשים לשלם עבור תקופה בה לא התקיימה פעילות, ולא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיהם בעת חזרה לשגרת פעילות“.

המועצה לצרכנות קובעת כי “הרי שבעקבות החלטת הממשלה, לפיה גני ילדים מחויבים להפסיק את פעילותיהם, כלומר הם מצויים במצב של הפרת חוזה, בשל סיכול חוזה. במצב זה, לא ניתן לדרוש מההורים לקיים את מחויבויותיהן הכספיות ולשאת בתשלומים עד סוף שנת הלימודים“.

7. האם הגן חייב לקבל את הילד למרות שההורים סירבו לשלם עבור חודש אפריל?

כל עוד לא נמסרה הודעת ביטול המביאה לידי סיום את ההסכם החוזה עומד בתוקף. לכן, הגן מחויב לקלוט את הילד שוב ברגע שהממשלה תבטל את האיסור, אך חוק לחוד ומציאות לחוד ולכן אם הגן אינו מסכים לקלוט את הילד לגן והחוזה לא בוטל – הנכם יכולים לתבוע את הגן על הפרת חוזה עבור כל הנזקים שיגרמו לכם כתוצאה מביטול ההתקשרות.

8. האם ניתן לבטל המחאות?

במידה והתשלום החודשי מתבצע באמצעות המחאות יש לדרוש את ההמחאות בחזרה, כדי למנוע מצב בו המחאות אלו יופקדו בעתיד. רבים סבורים כי ביטול המחאות זו עבירה פלילית אך תפיסה זו מתייחסת למסירת המחאה ללא כיסוי מתוך כוונה שלא לכבדם. ביטול המחאה עקב היעדר תמורה עשויה להיות גורם לגיטימי לביטול.

9. כיצד ניתן להבטיח את תשלומי ההורים במידה והגן ייסגר?

כל עוד לא הגן לא מספק ערבויות לכספם של ההורים לא ניתן להבטיח את השבת התשלומים במידה והגן ייסגר. אנו ממליצים לקבל ערבות אישית מבעלי הגן או מכל גורם אחר שהגן מסכים לערוב לכסף לפני שאתם מוסרים תשלומים נוספים.

10. האם הגן יכול לחייב את ההורים לשלם עבור אמצעי מיגון שנועד לטובת הצוות?

הדרישה מן ההורים לשאת בתשלום נוסף שנועד למגן את הצוות, ואינה חלק מן ההוצאות המוסכמות שנדרשו ההורים לשלם בעת החתימה על החוזה, אינה לגיטימית. בהתאם לסעיף 39 לחוק החוזים, חוזים יש לקיים חוזה בתום לב, וככול והגן עומד על כך כי ההורים ישלמו עבור מיגון הצוות, ניתן לסרב לדרישה זו.

11. האם הגן יכול לדרוש העלאת התעריף החודשי?

דרישה זו אינה מקובלת ובמידה ונוגדת את לשון החוזה אין להסכים לה, אלא אם כן להורים אין כל התנגדות. העלאת התעריף החודשי יכולה להקים עילה כנגד הגן בגין שינוי תנאי ההסכם העולה לכדי הפרתו.

12. במידה וקיים חשש רפואי לאחד ההורים, האם אני יכולה להימנע משליחת הילד לגן?

נושא זה אינו חד משמעי אך בהחלט מקים עילה טובה לאי שליחת הילד לגן.

13. אנו לא עובדים ואין לנו כסף לשלוח את הילד לגן ורוצים לבטל חוזה האם אפשר לבטל חוזה?

מצוקה כלכלית לא תוליד זכות לביטול חוזה, אך במידה והגן מתעקש לגבות עבור הימים בהם הגן היה סגור, וסרב להשיב את הכספים להורים, ניתן לראות בפעולה זו מצד הגן כעילה לביטול חוזה.

14. האם הגן יכול להכריח את ההורים לחתום על נספח נוסף לחוזה המפלה את זכויותיהם?

דרישה מצד הגן הקובעת כי ההורים יחויבו לשלם את התשלומים החודשים במידה ונגיף הקורונה יחזור, יכולה להתפרש כחוסר תום לב בקיום חוזה ואין ההורים חייבים להסכים לדרישה זו. בהחלט ייתכן, כי גם אם יחתמו ההורים על נספח זה, ניתן יהיה לבטלו בבית המשפט.

15. האם הגן יכול להפלות ילדים שלא נרשמו מראש לשנה הבאה?

בהחלט לא. הפליה על בסיס זה היא אסורה ואין לגן כל זכות להפלות לטובה ילדים שנרשמו מראש לשנה נוספת בגן על חשבון אלו שלא רשומים לשנה נוספת בגן.

16. האם הגן יכול להחתים את ההורים על מסמך המסיר אחריות מן הגן במידה והילד נדבק בקורונה?

הקביעה האם הגן אחראי בנזיקין על הידבקות אחד הילדים בנגיף הקורונה, תצטרך להיבחן בהתאם לדיני הנזיקין, ומסמך זה לא יחסום את הדרך בפני ההורים מלתבוע את הגן, ככול והגן נהג רשלנית ובניגוד להנחיות הממשלה.

17. האם הורים יכולים לתבוע גן שנסגר בגין הפרת חוזה?

ייתכן שכן. אך בכל הליך משפטי ולפני שמגישים תביעה, אנו מעריכים את סיכוי הצלחת התיק והאם ניתן להיפרע מן הנתבע, כלומר האם צד שכנגד יוכל לשלם את פס”ד במידה והתביעה תתקבל. לכן, סביר להניח כי מצבו הכלכלי של גן שסגר את שעריו לא שפיר, ולכן לפני שמבזבזים כסף נוסף על הליך משפטי, יש לשקול עד כמה התביעה כדאית. סיכוי מול סיכון.

18. במידה והגן הנוכחי עובר למקום חדש, האם ההורים מחויבים לשלוח את הילד לגן?

חוזה שנכרת בין הצדדים תקף לאותן הסכמות בלבד. ככול ויש שינוי נסיבות הפוגע בהורים (מרחק וכו’) אין ההורים מחויבים להסכים לעבור לגן במיקום החדש, אך יש לבחון האם המידע בדבר העתקת מיקום הגן היתה ידועה להורים מראש והצדדים הסכימו על כך.

19. האם על ההורים לשלם דמי ביטול במידה ואינם מוכנים לשלוח את הילד לגן?

דמי ביטול ו/או קנסות בגין יציאה מוקדמת מן החוזה צריכים להיות משולמים במידה וההורים הפרו את ההסכם. המגבלה שהוטלה על מכסת הילדים בגן, מונעת מן הגן לכלול בחדר אחד יותר מ 17 ילדים – אך מגבלה זו לא הוטלה על ההורים אלא על הגן בלבד. לכן אנו סבורים כי הורים שירצו לבטל את החוזה בטענה כי אינם מוכנים להסדר שהתגבש לא יחויבו בדמי ביטול. אך ראוי לציין כי דברים אלו ניתן לסייג מאחר סביר להניח כי ביטול כלל החוזה על ידי ההורים יכול להיתפס כחוסר תום לב בקיום חוזה, מאחר והאצבע היתה קלה על ההדק ולא מוצו כלל האפשריות לקיום החוזה על ידי ההורים.

20. האם הגן יכול לדרוש להעלאות את סכום התשלום החודשי?

אין הגן רשאי לדרוש מן ההורים להגדיל את התשלום החודשי ודרישה זו ככול שאינה מועגנת בחוזה אין לה כל בסיס משפטי.

 

משרדנו מלווה קבוצות הורים בגנים פרטיים ובמעונות יום ומעניק ליווי משפטי במטרה להסדיר את מערכת החוזים בין הגן להורים, וזאת במטרה למנוע אי נעימות וכדי למנוע פגיעה מיותרת בהורים שהם הצד החלש בחוזה.

ככול ויש לכם שאלה שלא קיבלה ביטוי במאמר, הנכם מוזמנים לפנות אלינו דרך אתר הבית. 

מאמרים נוספים

בתים משותפים
—  
federal
צו פדרלי קובע- מי שיימצא מעשן 4 פעמים - יאבד את הבית
דיני נזיקיןפסקי דין עכשוויים
—  
שבר
רכב ניזוק כתוצאה מנפילת עץ – ייתכן ואתם זכאים לפיצוי

חיפוש

יצירת קשר

איך אנחנו יכולים לעזור לך?

משרדים
Manchester

25 Stanley road
Salford M7 4FR
ENGLAND

גני תקווה

דרך הבשמים 1
5591896
ישראל

הישארו בקשר

מלא את הטופס ובחר את העדפות המנוי לקבלת תקשורת אלקטרונית מהשדות שאתה מעוניין בהם.

על ידי מתן הסכמתך, אתה מאשר משרד עוה"ד אמון ושות' ישלח אליך תקשורת אלקטרונית (עלוני מידע, עלונים, חדשות, אירועים וכו '). המידע האישי שלך ישמש בכדי לספק לך מידע בהתאם להעדפות שציינת לעיל ובהתאם לחוקי הפרטיות הרלוונטיים. אתה יכול לשנות את המנוי שלך להתקשורת שלנו או לבטל את הרישום בכל עת על ידי שליחת דוא"ל לכתובת info@amon-law.co.il או על ידי לחיצה על כפתור ה"ביטול" בתחתית הדוא"ל שלנו.

מעוניינים ליצור שיתוף פעולה

עו"ד ושותפים עסקיים

דילוג לתוכן