ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הוא גוף הפועל מכוח חוק ומטרתו להקנות לתושבי מדינת ישראל סיוע כלכלי במגוון תחומים.

הסיוע הניתן על ידי הביטוח הלאומי נועד להבטיח לאנשים שנקלעו למצב רפואי מורכב או מצוקה כלכלית, גמלאות ושלל הטבות מתחום הביטחון הסוציאלי.

במקרה של תביעה בגין תאונת עבודה, נכויות שונות והנלווה להן יהיה על המבוטח לספק מידע מפורט ולצרף מסמכים רלוונטיים אודות האירוע/מחלה ממנו הוא נפגע.

ברוב המקרים, לאחר הגשת התביעה, יוזמן המבוטח/חולה להופיע בפני וועדה רפואית לצורך בחינת ליקויו וקביעת אחוזי נכות.

הן בנכות כללית, הן בתאונות אישיות והן בתאונת עבודה, פנייה לקבלת טיפול רפואי בזמן אמת ובסמוך לקרות האירוע התאונתי/מחלה, יהווה משקל רב בבוא המוסד לבחון את אמינות האירוע.
הסיבות לשיהוי בהגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי הן רבות: אי ידיעת זכויות, בירוקרטיה מתישה ולא מובנת, מצב של חולי ועוד. אולם, יש ליידע כי קיימת חשיבות רבה למועד הגשת התביעה מאחר ולו תפקיד חשוב לצורך מיצוי מלוא זכויותיכם.

לרוב, המוסד לביטוח לאומי אינו מבצע פעולות יזומות על מנת ליידע את המבוטחים על זכויותיו. כתוצאה מכך, אנשים רבים, אשר אינם מודעים כלל לזכויותיהם על פי חוק, מאבדים ועלולים לאבד את המגיע להם.

לעיתים, המוסד לביטוח לאומי דוחה את תביעתכם למרות שקיימת לכם זכאות לגמלה. אין להגיד נואש ולהוריד ידיים, עומדת בפניכם האפשרות להגיש תביעה לבית הדין לעבודה כנגד החלטת המוסד לביטוח לאומי.

הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי, דורשת בירוקרטיה רבה, המצאת מסמכים רפואיים רלוונטיים והצגת המקרה באופן נכון בפני וועדה רפואית. לכן, מומלץ בטרם הגשת תביעה להיוועץ עם עו"ד המתמחה בדיני ביטוח לאומי לצורך קבלת ייעוץ, הכוונה והגשת תביעה בצורה נכונה ובאופן מקצועי אשר תאפשר לכם למצות את מירב זכויותיכם.