תקנון ומדיניות פרטיות

כללי

משרד עו"ד אמון ושות' (להלן – "המשרד") מעלה מעת לעת עדכונים ומידע כללי בנושאים שונים והתוכן המוצג באתר זה נועד למטרת הסברה, שיתוף בידע ומידע ואינו מהווה בשום צורה ייעוץ משפטי פרטני ו/או כללי לגבי נושא משפטי כלשהו.
הגלישה באתר המשרד נעשית באחריות המשתמש בלבד והמשרד אינו מקבל כל אחריות בגין התוכן המוצג באתר זה.
התוכן המוצג באתר זה מוגן בזכויות יוצרים ואין להעתיקו בכל דרך ו/או צורה כלשהי מבלי לקבל את הסכמת המשרד מראש ובכתב.

מדיניות פרטיות

בעת השימוש באתר www.amon-law.co.il (להלן - "האתר") הגולש/ת מביעים את הסכמתם לאיסוף ושימוש במידע אודות לצורך עיבוד סטטיסטי והתאמה של תכנים רלוונטיים תוך שימוש בשירותים שמקורם בצדדים שלישיים, כגון : Google Analytics.